Výběr plochého těsnění DIMER
files/5630/cz/Vhodny_vyber_tesniva02.jpg

Vhodný výběr plochého těsniva je velmi důležitým aspektem, který následně ovlivňuje životnost a spolehlivost celého přírubového spoje, či utěsnění aparátu.
V závislosti na celosvětových požadavcích snižování emisí je tedy velmi rozhodujícím prvkem v návrhu utěsnění přírubového spoje.

Přírubové spoje jsou rozebiratelná spojení zařízení, aparátů, či potrubních celků v souladu s pravidly na těsnost v závislosti na druhu přepravovaného média.
Přírubové spoje se sestávají ze tří rozličných konstrukčních prvků: příruba-spojovací materiál-těsnění.

Vždy mějte na paměti provázanost pracovních podmínek, druh a jakost přírubového spoje či aparátu, druh a jakost spojovacího materiálu.

Pro silně teplotně či rázově namáhané příruby a aparáty doporučujeme přepočet listu příruby a doporučeného utahovacího momentu dle příslušných norem.


Doporučujeme vhodný výběr našich plochých těsnících materiálů pro více než 180 druhů rozličných médií pro všechny oblasti průmyslu.

Chemickou odolnost plochých těsnících materiálů najdete v příslušném katalogu.
files/5630/cz/Vyber_plochych_str3.jpg

V případě neuvedených médií, nejasností, či dotazů, neváhejte a kontaktujte naše oddělení technické podpory. (tech.support@dimer.cz)
  • Průmyslová těsnění
  • Plochá těsnění
  • Dynamické ucpávky
  • Mechanické ucpávky
  • Hydraulika a pneumatika
  • Ostatní produkty
  • Počet přístupů: [723049] ©2001-2020 Dimer, spol. s r. o.