Vodicí kroužky

Základní funkcí vodicích kroužků je vedení pístu a pístnice v pracovním válci a zachycení radiálních sil.

Zároveň musí zabraňovat kovovému styku mezi kovovými navzájem pohyblivými částmi "válec – píst" a "pístnice - příruba válce".

Pro správnou funkci a životnost je nutno definovat požadované pracovní parametry: rychlost a druh pohybu, pracovní médium, pracovní teplotu a radiální zatížení.
files/8602/cz/vodici-new.png
  • Průmyslová těsnění
  • Plochá těsnění
  • Dynamické ucpávky
  • Mechanické ucpávky
  • Hydraulika a pneumatika
  • Ostatní produkty
  • Počet přístupů: [705219] ©2001-2020 Dimer, spol. s r. o.