Typy těsnících ploch přírub

dle ČSN EN 12 560-1

files/6335/cz/priruby_cb12560-1.jpg
  • Průmyslová těsnění
  • Plochá těsnění
  • Dynamické ucpávky
  • Mechanické ucpávky
  • Hydraulika a pneumatika
  • Ostatní produkty
  • Počet přístupů: [723075] ©2001-2020 Dimer, spol. s r. o.