Stírací kroužky

Stírací kroužky jsou určeny pro stírání nečistot, třísek, okují, vlhkosti, sypkých hmot a jiných nežádoucích částic z povrchu pístnic tak, aby nedocházelo k jejich vnikání do systému přímočarých, rotačních nebo kyvných hydraulických a pneumatických systémů.

Neměly by odstranit existující zbytkový mazací film. Svou funkcí zabraňují znečištění provozního média a mechanickému poškození těsnění, vodicích kroužků a dalších komponent v systému.files/8540/cz/test_stiraci-new.png
  • Průmyslová těsnění
  • Plochá těsnění
  • Dynamické ucpávky
  • Mechanické ucpávky
  • Hydraulika a pneumatika
  • Ostatní produkty
  • Počet přístupů: [705216] ©2001-2020 Dimer, spol. s r. o.